Wat is PULS?

Wat is PULS?

Bij pulserend lassen verandert de lasstroom met de gewenste frequentie tussen output en piekstroom. Hoe langer de intervallen, hoe minder
energie en warmte wordt aan het werkstuk geleverd.

Bij pulserend lassen wordt er dus minder warmte ingebracht zodat het materiaal niet vervormt. De pulse functie zorgt voor een gelijkmatige en kwalitatief hoogwaarde las waarbij er minder kans is op bindingsfouten.

De puls functie is vooral van toepassing wanneer u dunwandig materiaal gaat lassen welke niet mag kromtrekken. Dit wordt gebruikt materiaal van 1mm of dunner.