Garantie
Vector Lastechniek is onderdeel van Lasschool.nl

Fabrieksgarantie
De producten van VECTOR WELDING® Technology GmbH werden onderworpen aan strikte controles in het kader van kwaliteitsborging en werden zorgvuldig gecontroleerd en getest.

VECTOR WELDING® Technology GmbH verleent alle klanten die elektronische lasmachines en / of plasmasnijders rechtstreeks bij VECTOR WELDING® Technology GmbH / Vector Lastechniek kopen een drie- / vijfjarige duurzaamheidsgarantie *) in de zin van § 443 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in naast de wettelijke aanspraken op gebreken van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) in overeenstemming met de volgende garantievoorwaarden

 1. Garant

De borgsteller is het bedrijf:

VECTOR WELDING® TECHNOLOGY GmbH
Hansestrasse 101
51149 Köln
Telefoon: +49 (0) 2203 5710150
E-mail: info@vector-welding.com
www.vector-welding.com

De garantie moet worden ingediend bij de borgsteller.

 1. Territoriale reikwijdte
  De garantie is geldig in heel Europa.
 2. Materieel toepassingsgebied
  De garantie van drie jaar / vijf jaar is alleen geldig voor elektronische lasapparatuur en plasmasnijders.
 3. Technische reikwijdte
  De garantie dekt de onder 11 genoemde componenten en strekt zich niet uit tot de behuizing en de uitwendige componenten en aansluitende onderdelen, zoals bijvoorbeeld in het geval van lasapparatuur, het slangenpakket of de aardklem. Evenmin heeft het betrekking op accessoires die bij het apparaat zijn geleverd en die niet in het apparaat worden gebruikt.
 4. Latere bezorgingsbevoegdheid
  VECTOR WELDING® Technology GmbH heeft het recht om een nieuw apparaat te leveren in plaats van het te repareren.
 5. Uitsluiting van verdere aanspraken, in het bijzonder voor schadevergoeding
  Er zijn geen verdere aanspraken op de garantie. In het bijzonder zijn er geen aanspraken op schadevergoeding en in het bijzonder geen aanspraken op vergoeding van gevolgschade.
 6. Duur en aanvang van de garantie
  De garantieperiode is 3/5 jaar *) en begint op de factuurdatum.
 7. Verhouding tot wettelijke garantie
  De garantie geldt naast de wettelijke aanspraken op gebreken. Deze worden op geen enkele manier beperkt door de garantie.
 8. Bewering
  De garantie moet worden ingeroepen voor klanten die rechtstreeks bij VECTOR WELDING® Technology GmbH / Vector Lastechniek hebben gekocht door het reparatieverzoek in tekstvorm (brief of e-mail) naar vector Lastechniek te sturen.
 9. Verzendkosten
  De kosten van verzending naar Vector Lastechniek zijn voor rekening van de klant. De kosten van de retourzending van de fabrikant naar de klant worden gedragen door Vector.
 10. Garantieservices
  De garantie dekt gratis vervanging van onderdelen en arbeid in het eerste, tweede en derde jaar – in het vierde en vijfde jaar de reparatie van het benodigde materiaal.

*) 5 jaar garantie op:

Hoofdtransformator
Uitgangsmoorspoel
Secundaire gelijkrichter

*) 3 jaar garantie op:

Krachtbron
Draadaanvoerunits
Koeleenheden

 1. Uitsluiting van garantie
  De garantie is uitgesloten als het defect is veroorzaakt door ondeskundige omgang met het apparaat. Indien het apparaat niet goed is onderhouden en er treedt daarbij een defect op, dan vervalt de garantie. De garantie is met name uitgesloten indien het defect te wijten is aan het niet opvolgen van de gebruiksinstructies door de klant of indien de klant zelf reparatiewerkzaamheden aan het apparaat heeft uitgevoerd. De garantie is ook uitgesloten als het defect is veroorzaakt door een willekeurige gebeurtenis van buitenaf.
 2. Garantieclaim
  Neem bij het indienen van een garantieclaim uitsluitend contact op met Vector Lastechniek. Vervanging of reparatie verlengt de garantieperiode niet. Er bestaat geen aanspraak op verstrekking van een bruikleen of vervangend product tijdens de reparatie- of vervangingsperiode.